Holländska Naomi’s smultronställen

Från: 1,875 kr

 • 1-4
 • halvdag, heldag & lång heldag

Under en dag med mig kan allting hända… Jag och min man Harald flyttade från Holland till Sverige 2012. Under en dag med mig kommer jag gärna att berätta och visa dig varför! Vi lämnade drygt 17 miljon människor i Holland och fann lugn och ro i Sverige. Vi lämnade stressen och hittade ett enklare och bättre liv här.

För nuvarande är det mest vädret och årstiderna som styr vad jag gör på en ledig dag. Om det är fint väder på sommaren hittar du mig gärna i en båt på sjön eller med ett spö längs vattnet eller badande i vattnet eller så hittar ni mig någonstans i skogen.Om det inte är så varmt och soligt så sitter jag antagligen någonstans i en vindskydd och grillar korv eller också åker jag runt med min bil och utforskar nya ställen.

På hösten är jag ofta och gärna ute och plockar bär. Sen gillar jag att koka sylt, saft eller baka kakor av allt gott jag hittar i skogen!

På vintern sitter jag gärna på isen för att pimpla eller så gör jag snöänglar. Ibland låtsats jag att jag är yngre än jag är och ger mig ut på en pulka eller snowracer!

Det är inga komplicerade eller stora saker som får mig att njuta utan de små som blir stora av enkelhet!

Vad än jag gör, så njuter jag av lugnet som det här landet ger mig! Jag har upptäckt massor med smultronställen och jag kommer att visa dem om du vill se.

Jag brukar inte planera så mycket i förväg… En dag med mig kommer därför att börja vid mitt köksbord med en fika. Där pratar vi och gör upp en plan för resten av dagen. Sen kommer vi att handla det vi kommer att behöva under dagen. Var vi hamnar? Det bestämmer du!

Välkommen hem till mig och i mitt vardagsliv!

Exempel på vad vi kan hitta på

 • Plocka bär
 • Fiska
 • Isfiske
 • Koka sylt

Halvdag (9-13)

Inkl. fika hemma hos mig och en enkel lunch
SEK 1 875:- 1 person
SEK 2 500:- 2 personer
SEK 3 125:- 3 personer
SEK 3 125:- Familjeerbjudande (2 vuxna + 2 barn), om ni får plats med tre personer på baksätet på bilen.
Är ni fler personer så behöver ni ha en bil med er… Priser efter överenskommelse i så fall.

Lång heldag (9-21)

Inkl. 2 fika, enkel lunch och till slut en middag hemma hos mig
SEK 3 750:- 1 person
SEK 4 375:- 2 personer
SEK 5 000:- 3 personer
SEK 5 000:- Familjeerbjudande (2 vuxna + 2 barn), om ni får plats med tre personer på baksätet på bilen.

Heldag (9-17):

Inkl. fika hemma hos mig, enkel lunch och eftermiddagsfika
SEK 3 125:- 1 person
SEK 3 750:- 2 personer
SEK 4 375:- 3 personer
SEK 4 375:- Familjeerbjudande (2 vuxna + 2 barn), om ni får plats med tre personer på baksätet på bilen.
Är ni fler personer så ska ni ha en bil med er… Priser efter överenskommelse i så fall.

Gör en bokningsförfrågan

Skicka oss en bokningsförfrågan till denna lokalbo. Därefter får du ett bokningsförslag och information om hur du betalar om du vill gå vidare med bokningen. Väljer du att betala, är bokningen bekräftad. Du får då kontaktuppgifter till lokalbon för direktkontakt. Väljer du att inte betala, tas bokningen bort.

Språk

 • Svenska – goda kunskaper
 • Engelska – adekvat
 • Nederländska – flytande

Mötesplats:

Edebyvägen 17, 860 13 Stöde

Rekommenderade boenden:

– Camp MidAdventure
– Torpshammars Herrgård
– Hotell Mittlandia
– Träporten
– Boda Borg
– Villa Stenhuset

 


Follow
FacebookinstagramFacebookinstagram
Share
Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail

A day with Naomi

Från: 1,875 kr

 • 1-4
 • half day, full day & long day

During a day with me, anything can happen… Me and my husband Harald moved from Holland to Sweden in 2012. During your visit I will happily show why! We left more than 17 million people in the Netherlands and found peace and tranquility in Sweden. We put the stress behind and found a much simpler and better life here.

Right now is mostly the weather and the season that control what I decide to do on a day off. If the weather is nice in the summer, you will find me happy and smiling on a boat on the lake or with a rod along the waterside or in the water swimming or you’ll find me somewhere in forest. If it is not that warm and sunny you may find me somewhere in a windbreak barbequing sausages, or I take a trip my car exploring new places.

During the fall, I like to pick berries. I also like to make jam, juice or bake cakes of every good thing nature offers.

In the wintertime I sit happily on the ice for ice fishing or I do snow angels. Sometimes I pretend that I’m younger than I am and take a ride out on a sled or the snowracer!
It is not the great and complicated things that gives me pleasure but the small that becomes big in their simplicity.
In everything I do, I cherish the tranquility that this country provides! I’ve found lots of lovely spots and I will show them all if you are interested.

I do not plan so much in advance … A day with me therefore start at my kitchen table with a cup of coffee. Where we talk and make a plan for the rest of the day. Next step is to buy what we’ll need for the rest of the day. Where we end up? That is up to you!

Welcome to my home and my everyday life!

Examples of what we can do

 • Pick berries
 • Fish
 • Ice fishing
 • Cook jam

Price half day (9-13)

Incl. coffee at my house and a simple lunch
SEK 1875: – 1 person
SEK 2190: – 2 people
SEK 2500: – 3 people
SEK 2500: – Family Offer (2 adults + 2 children), if you can fit three people in the back seat of the car.
If you are more you’ll need do have your own car with you … Prices in agreement in that case.

Price long day (9-20)

Incl. 2 snacks, simple lunch and finally dinner at my place
SEK 3750: – 1 person
SEK 4375: – 2 people
SEK 5000: – 3 people
SEK 5000: – Family Offer (2 adults + 2 children), if you can fit three people in the back seat of the car.

Price full day (9-17):

Incl. coffee at my house, simple lunch and afternoon snack
SEK 3125: – 1 person
SEK 3750: – 2 people
SEK 4375: – 3 people
SEK 4375: – Family Offer (2 adults + 2 children), if you can fit three people in the back seat of the car.
If you are more people, you’ll need to have your own a car with you … Prices in agreement in that case.

Reservation request

Make a request, and we will get back to you when we have checked the date with our local. Then you will receive a booking proposal and payment details. If you choose to pay the proposal, the booking is confirmed. If you choose not to pay the booking proposal, the booking will be removed.

 

Kategori:

Languages

 • Swedish – good knowledge
 • English – adequate
 • Dutch – fluent

Meeting point:

Edebyvägen 17, 860 13 Stöde.