Tips till Locals

För att du och dina besökare ska ha en så bra upplevelse som möjligt finns nedanstående tips som hjälp på vägen:

Var dig själv

Var så ärlig som möjligt i din beskrivning av dig själv, din omgivning och ditt erbjudande. På så sätt skapas en äkta matchning till själva upplevelsen där alla parter kan känna sig avslappnade. Ofta är det saker som vi själva inte tycker är speciellt som är exotiskt för besökaren.

Bokningsförfrågan och bekräftelse

Vi tar kontakt via telefon eller e-post när en bokningsförfrågan har inkommit för att konfirmera detta med dig. Du får därefter information om när bokningen är betald och därmed bekräftad.

Första kontakten

När en bokning är bekräftad får du och besökaren kontaktuppgifter till varandra. Ta en första kontakt och finn ut vad besökaren förväntar sig och förklara vad som ingår i din aktivitet. Försäkra dig om att de har förstått vilka kläder eller vilken utrustning de själva måste ta med – allt handlar om omtanke och att er upplevelse blir så bra som möjligt.

Förbered

Säkerställ alla detaljer i tid – tider, mötesplats, detaljer kring själva aktiviteten, upphämtning – för att skapa en så smidig och tydlig upplevelse som möjligt. Kommunicera dessa uppgifter i god tid innan gästens ankomst.

Vad är inte inkluderat

Informera på ett vänligt sätt vilka kostnader som inte ingår i ditt pris. Det kan vara inträdesbiljetter, transport eller liknande.

Håll kontakten

Kontakta dina gäster en dag innan ni ska ses. Det ger både dig och dem trygghet att veta att ni är i tid och har samma mötesuppgifter. Tveka inte att informera dina gäster när det blir eventuella förändringar i bokningen.

Använd bondförnuft

Var alltid i tid. Om det ändå skulle hända att du blir sen, kontakta besökaren och informera om detta. Se till att finnas anträffbar under hela dagen för aktivieten.

Säkerhet

Håll en inledande information om vad som kommer att ske under dagen samt gå igenom vissa säkerhetsaspekter. Vad får man göra och vad får man inte göra. Behövs reflexväst/flytväst/skyddsutrustning? Vi har haft gäster som för första gången sätter sin fot i skogen, vilket kan väcka rädsla. Berätta gärna utförligt vad som gäller för alla och få dem att känna sig trygga.

Utbetalning

Privatperson: Utbetalning för uppdraget görs till Local vid nästkommande löneutbetalning (månadsvis) efter utfört besök. Från det avtalade priset dras en ersättning för själva förmedlingen av besöket och för att täcka bl.a. transaktionsavgifter, arbetsgivar- och sociala avgifter, försäkring, moms m.m.
Företag: Efter utfört uppdrag skickas ett fakturaunderlag, så att du som Local kan utställa en faktura (månadsvis i efterskott).

Bli Local

Vi välkomnar lokalbor i hela Sverige!

Vill du ta emot, umgås och utbyta erfarenheter med besökare?

Det är gratis att vara med

Oavsett om du är privatperson eller har F-skatt.